#14 .NET Debugging tricks you wish you knew

Do you know what developers do most of their day (except for surfing the internet)? Writing code? WRONG! They are debugging. The debugger is a powerful tool, but in this talk you'll learn tricks that will help find bugs in half the time and with less frustration. Because a happy developer is a productive developer. I'll show you to use tools that will point to you to right direction and features didn't know that are even there, for both development time debugging and post-mortem production analysis.
Intermediate .Net

Den 1

22 lis 2018
HALL B 14:40 - 15:30

Jak se Vám líbila přednáška?

Respektujeme Vaše soukromí. Zpětná vazba je anonymní a slouží pouze ke zlepšování konferencí, které pořádáme.

Záznam přednášky

Nahrávka přednášky zatím není veřejná.

Předpokládané datum zveřejnění je: 11.08.2019

Ostatní přednášky přednášejících

Demystifying the Core of .NET Core

Detail přednášky

Den 1

22 lis 2018
HALL A
10:10 - 11:00