#14 .NET Debugging tricks you wish you knew

Do you know what developers do most of their day (except for surfing the internet)?
Writing code? WRONG!
They are debugging. The debugger is a powerful tool, but in this talk you'll learn tricks that will help find bugs in half the time and with less frustration. Because a happy developer is a productive developer.
I'll show you to use tools that will point to you to right direction and features didn't know that are even there, for both development time debugging and post-mortem production analysis.
Intermediate .Net

Den

HALL B

Záznam přednášky

Nahrávka přednášky zatím není veřejná.

Předpokládané datum zveřejnění je: 11.08.2019

Ostatní přednášky přednášejících

Storno podmínky.

Vstupenku je možné převést na jinou osobu nebo stornovat. Při stornování vstupenky platí následující storno poplatky: