A lap around Azure Machine Learning services

Azure Machine Learning services (preview) is an integrated, end-to-end solution for professional data scientists to prepare data, develop experiments and deploy models at cloud scale. Come and explore the Azure Machine Learning landscape with technical hands-on demos going from data gathering and preparation to building experiments and distributing a machine learning model in the real world.
Advanced Cloud MachineLearning

Den 1

22 lis 2018
HALL C 12:20 - 13:10

Záznam přednášky

Nahrávka přednášky zatím není veřejná.

Předpokládané datum zveřejnění je: 11.08.2019

Ostatní přednášky přednášejících

Bude upřesněno

Přednášející nemá žádnou přednášku.