#04 Demystifying the Core of .NET Core

.NET Core has revolutionized the way we build applications. Today, you can write .NET code once and run it anywhere using the tools, practices, and techniques that .NET community known and loved for years. In this session, you'll learn about architecture of .NET Core and .NET Standard which allows it to run on any platform like Linux, OSX and windows. And you will explore how to integrate the different utilities, libraries and concepts to maximize your .NET skills in the new world of cross-platform .NET.
Intermediate .Net

Den

HALL A

Záznam přednášky

Nahrávka přednášky zatím není veřejná.

Předpokládané datum zveřejnění je: 11.08.2019

Ostatní přednášky přednášejících

Storno podmínky.

Vstupenku je možné převést na jinou osobu nebo stornovat. Při stornování vstupenky platí následující storno poplatky: