#01 The Development Platform Landscape in 2018

Join Richard Campbell as he takes you on a tour of the broad range of subjects explored while recording more than 1500 episodes of .NET Rocks over the past 10+ years. The development world today is evolving rapidly, but a look at the history of development can help inform the path we're on and where we're going. Along the way you'll hear some great stories from the various .NET Rocks episodes and get some ideas of how you can take your career and your company into the future of technology. 
Intermediate .Net

Záznam přednášky

Nahrávka přednášky zatím není veřejná.

Předpokládané datum zveřejnění je: 11.08.2019

Storno podmínky.

Vstupenku je možné převést na jinou osobu nebo stornovat. Při stornování vstupenky platí následující storno poplatky: