#32 Async internals in .NET

Async and await are now common elements of .NET ecosystem. Do you know how they work? Do you know what is synchronization context, how to wait for async void methods or how to implement custom task scheduler?

In this talk I show internals of async and await. I present state machine created by the compiler, consider allocation issues and show typical deadlock scenarios. We will see how to call async methods from synchronous code, how to wait for async void, how to implement custom synchronization context or task scheduler to handle exceptions, and how to run task without allocation at all.
Expert .NET Framework / Core

Den 2

15 lis 2019
Hall B 13:30 - 14:20 CET

Jak se Vám líbila přednáška?

Respektujeme Vaše soukromí. Zpětná vazba je anonymní a slouží pouze ke zlepšování konferencí, které pořádáme.

Záznam přednášky

Nahrávka přednášky zatím není veřejná.

Předpokládané datum zveřejnění je: 07.05.2020

Ostatní přednášky přednášejících

Přednášející nemá žádnou další přednášku.