#23 JIT and AOT in the CLR

How does the CLR team think about JIT execution and AOT precompilation? The general capabilities of the CLR are similar to the JVM, but the runtime operates very differently. This talk will explore what choices motivated these different paths. This talk will also cover the recent tiered compilation introduced to CLR.
Advanced .NET Framework / Core

Ostatní přednášky přednášejících

Storno podmínky.

Vstupenku je možné převést na jinou osobu nebo stornovat. Při stornování vstupenky platí následující storno poplatky: