#40 Solving .NET performance issues

Your app has slowed down and you don't know why? Measure IT!

In this presentation I am going to introduce you to the concept of profiling, demo some of the most popular profilers and teach you how to identify performance issues.

Next time you hit a performance issue you are going to know where to start and how to solve it.
Introductory and overview .NET Framework / Core

Ostatní přednášky přednášejících

Storno podmínky.

Vstupenku je možné převést na jinou osobu nebo stornovat. Při stornování vstupenky platí následující storno poplatky: