#17 .NET Core 3.1 and Rise of Azure in this Multi Cloud World

In my session we will discuss about core concepts of .Net core that took the rise of Azure platform to next level. How Azure services like App Service bus and Azure Logic Apps helps a lot in .Net core Microservices. Along with this we will discuss some more concepts like Azure Arc, Azure Quantum Services.
Intermediate Cloud & Serverless .NET

Den 3

25 lis 2020
Track A 13:00 - 13:45 CET

Jak se Vám líbila přednáška?

Respektujeme Vaše soukromí. Zpětná vazba je anonymní a slouží pouze ke zlepšování konferencí, které pořádáme.

Záznam přednášky

Ostatní přednášky přednášejících

Přednášející nemá žádnou další přednášku.