#16 An Introduction to Computer Vision in .NET

Computer Vision is revolutionizing the world around us. It's ubiquitous and yet the entry points are opaque and can be a bit daunting to understand. This talk will break down these barriers as we cover some of the basics of Computer Vision in .NET - convolution, edge detection, facial detection, feature tracking, and some basic augmented reality using OpenCV.
Intermediate AI/ML

Den 2

24 lis 2020
Track B 16:40 - 17:45 CET

Jak se Vám líbila přednáška?

Respektujeme Vaše soukromí. Zpětná vazba je anonymní a slouží pouze ke zlepšování konferencí, které pořádáme.

Záznam přednášky

Ostatní přednášky přednášejících

Přednášející nemá žádnou další přednášku.