#23 Database DevOps with Containers

Unlike CI/CD pipelines for applications, we can't just delete the database and pop up a new one with each new version. Let's start with the production database, and get SQL Server content to developers in containers, and then flow schema and lookup data back into production with migration tools. You can bring the reliability and automation of CI/CD pipelines to Database DevOps with containers.
Intermediate DevOps & Testing Data

Den 3

25 lis 2020
Track A 16:20 - 17:25 CET

Jak se Vám líbila přednáška?

Respektujeme Vaše soukromí. Zpětná vazba je anonymní a slouží pouze ke zlepšování konferencí, které pořádáme.

Záznam přednášky

Ostatní přednášky přednášejících

Building Stateful Workloads in Kubernetes

Detail přednášky

Den 1

23 lis 2020
Track A
17:00 - 18:05