#18 From C# to Rust

Rust has been the most loved programming language for the last 5 years. For a C#-developer, it could be a powerful addition to the tool-belt.

It's a modern language, with a familiar C-style syntax, which runs with performance on the level of C and C++, but with memory safety built into the language.

The adoption of Rust does seem to be ramping up, with big players interested, like Microsoft, Facebook, Google, Apple, Cloudflare, and more.
Introductory and overview Future & Inspiration .NET

Den 3

25 lis 2020
Track B 13:00 - 13:45 CET

Jak se Vám líbila přednáška?

Respektujeme Vaše soukromí. Zpětná vazba je anonymní a slouží pouze ke zlepšování konferencí, které pořádáme.

Záznam přednášky

Ostatní přednášky přednášejících

Přednášející nemá žádnou další přednášku.