Modern Software Architecture (with the Architecture Hamburger)

How to structure your program right? This has been a central question since the beginning of software development. Layers are a start, but not enough. Hexagonal, Onion, and Clean Architecture have joined the club together with DDD's Tactical Design and Pattern Languages. Great system design is not achieved with one of these alone. Putting all the ingredients together we can build the Architecture Hamburger – the combination that makes high quality software possible.
Intermediate Architecture

Jak se Vám líbila přednáška?

Respektujeme Vaše soukromí. Zpětná vazba je anonymní a slouží pouze ke zlepšování konferencí, které pořádáme.

Ostatní přednášky přednášejících

Přednášející nemá žádnou další přednášku.