Kodex chování

1. Cíl

Tým stojící za Update Conference Prague pevně věří, že naše konference by měla být otevřena opravdu všem. Zavazujeme se proto k přípravě prostředí, které bude přátelské, bezpečné a vřelé pro všechny bez rozdílu pohlaví, sexuální orientace, postižení, rasy a náboženství.

Tento kodex chování shrnuje naše očekávání toho, jak by se účastníci měli chovat, a následky chování, které je v rozporu s principy zde uvedenými.

Vyzýváme všechny, kteří se jakkoliv podílejí na aktivitách Update Conference Prague, aby nám pomohli připravit pozitivní a bezpečný zážitek z naší konference pro všechny.

2. Očekávané chování

Buď ohleduplný, přistupuj k lidem s respektem a ochotou spolupracovat. Zdrž se nedůstojného, diskriminujícího a obtěžujícího chování i projevu. Buď vnímavý ke svému okolí a k dalším návštěvníkům konference. Jsi-li svědkem nebezpečné situace nebo vidíš-li někoho v nouzi, uvědom ihned organizátory.

3. Nepřijatelné chování

Nepřijatelné chování zahrnuje zastrašující, obtěžující, urážlivé, diskriminační, škodlivé či ponižující chování ze strany jakéhokoli účastníka Update Conference Prague a doprovodných akcí. Všechny prostory Update Conference Prague mohou být užívány i širokou veřejností; respektuj proto všechny místní.

Obtěžování zahrnuje útočné vyjadřování na stranu pohlaví, sexuální orientace, rasy, náboženství, postižení; nevhodné použití nahoty a/nebo obrazů se sexuální tematikou na veřejných místech (včetně prezentací řečníků); záměrné zastrašování nebo pronásledování; obtěžující fotografování či nahrávání; neustálé narušování přednášek či jiného programu; nevhodný fyzický kontakt i nechtěnou sexuální pozornost.

4. Následky nevhodného chování

Nepřijatelné chování nebude tolerováno ostatními návštěvníky, organizátory, zaměstnanci prostor ani dalšími účastníky Update Conference Prague.

Očekáváme, že osoba upozorněná na své nevhodné chování ihned přestane a okamžitě začne tento kodex dodržovat.

V případě, že se účastník začne chovat nepřijatelně, organizátoři konference mohou použít všech přiměřených prostředků k tomu, aby takovému chování zamezili, a to včetně vyloučení z konference bez nároku na vrácení vstupného.

5. Co dělat, jsi-li svědkem či obětí nevhodného chování

Jsi-li obětí nevhodného chování, všimneš-li si, že někdo jiný je obětí nevhodného chování, či máš-li jiné obavy, můžeš se bez obav obrátit na organizátory konference, kteří se problému budou okamžitě věnovat.

Tým připravující Update Conference Prague je připraven pomoci účastníkům kontaktovat ostrahu místa konání i místní bezpečnostní složky, poskytnout doprovod nebo jakkoli jinak asistovat všem, kdo se stanou obětí nepřijatelného chování, a to takovým způsobem, aby zajistili jejich pocit bezpečí po celou dobu trvání konference.

Tísňová telefonní čísla:

  • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání
  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155 - Zdravotnická záchranná služba
  • 158 - Policie ČR

6. Rozsah

Očekáváme, že všichni účastníci konference (sponzoři, dobrovolníci, přednášející, návštěvníci a všichni ostatní hosté) se tímto zavazují k dodržování kodexu chování ve všech prostorách konference a na všech doprovodných akcích.

7. Licence a informace o autorovi

Tento kodex chování je mírně upraveným kodexem konference Open Source Bridge, doplněný o informace o naší konferenci. Originál je dostupný na této stránce a je uvolněn pod Creative Commons Attribution-ShareAlike licencí.

Storno podmínky.

Vstupenku je možné převést na jinou osobu nebo stornovat. Při stornování vstupenky platí následující storno poplatky: