Ochrana osobních údajů

Uživatel webu a/nebo účastník konference (dále jen "uživatel" a "akce") svou registrací k odběru novinek a/nebo registrací na akci společnosti Update Conference s.r.o. vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby společnost Update Conference s.r.o. (IČ 06778763), byla oprávněna bezplatně zpracovávat a užívat osobní údaje poskytnuté uživatelem v plném poskytnutém rozsahu za účelem informování uživatele o organizaci akcí, na kterých je uživatel zaregistrován, a/nebo kontaktování za účelem pozvání na další akce pořádané společností Update Conference s.r.o. nebo jejími partnery, a to až do uplynutí doby, na kterou je souhlas dáván, nebo do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas není časově omezen. Registrovaní uživatelé mají právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, blokaci, doplnění a likvidaci nesprávných údajů, jsou oprávněni požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o nich zpracovávány. Uživatelé mají právo svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected].

Registrací na konferenci uděluje uživatel souhlas s tím, že v místě konání konference mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující uživatele, které mohou být následně užívány za účelem propagace podobných akcí pořádaných společností Update Conference s.r.o. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkovi žádná kompenzace.

Storno podmínky.

Vstupenku je možné převést na jinou osobu nebo stornovat. Při stornování vstupenky platí následující storno poplatky: