Adam Sitnik

Adam Sitnik / PL

Software Engineer v Microsoft

Adam Sitnik je Software Engineer ve společnosti Microsoft, kde se zabývá výkonností a spolehlivostí .NETu.

Věří silně v open source a přispívá do několika projektů: BenchmarkDotNet, coreclr, corefxlab a úžasný .NET Performance list.

Strávil velkou část svého profesního života prací na systémech pro výrobce a distributory energie, což zahrnovalo například projekty zajišťující obchodování s energií, optimalizaci výroby, vypořádání se se zůstatky nebo detekce kritických událostí. Zatím nebyly žádné výpadky!

Adam je také ex-MMA praktik, AFOL, majitel králíka a velký fanoušek Hvězdných válek.

Přednášky

Přednášející nemá v tento den žádnou přednášku.

- / Hall A

Performance is a feature. But it's hard to measure it right, especially when it comes to micro- benchmarking. BenchmarkDotNet has become the most popular .NET benchmarking library. But how does it actually work? What problems does it solve? Why do the most respected .NET performance experts trust it? Join one of the authors to learn about all the features, advantages and limitations.

Detail přednášky

- / Hall B

What is Span, how it works, what problems it solves and how to use it today to write faster .NET Core applications. I am going to cover the new .NET Core 2.1 APIs which consume Span and show you how to use them and change your old habits from the prior to Span times.

Detail přednášky