Matt Warren

Matt Warren / UK

Microsoft MVP

Matt je C# vývojář, který víc než cokoliv miluje hledání a řešení problémů s výkonností. Zajímá se o Azure, ASP.NET MVC a WinForms, které využívá na projektech jako třeba web pro ukládání údajů o stavu počasí, aplikace pro evidenci zdravotnických monitorovacích zařízení nebo kontrolní systém, který zajišťuje, aby ze sudů neunikalo pivo. Je přispěvatelem open source projektů BenchmarkDotNet a RavenDB.

Přednášky

Přednášející nemá v tento den žádnou přednášku.

Přednášející nemá v tento den žádnou přednášku.