Michal Altair Valášek
Michal Altair Valášek

Michal Altair Valášek

Zjistil, že má obě ruce levé a na politiku nemá žaludek, začal se zabývat počítači. Konkrétně a zejména pak vývojem webových aplikací v ASP.NET a počítačovou bezpečností. Je autorem několika stovek odborných článků v mnoha médiích a spoluautorem knihy o datových schránkách a eGovernmentu. Kromě toho je služebně nejstarším českým držitelem titulu Microsoft MVP (Most Valuable Professional), který obhajuje již od roku 2004.

Cancellation Policy.

Ticket can be transferred or canceled. In case of cancellation there is a following cancellation fee: