Michal Altair Valášek

Michal Altair Valášek / CZ

Altairis, Microsoft MVP

Zjistil, že má obě ruce levé a na politiku nemá žaludek, začal se zabývat počítači. Konkrétně a zejména pak vývojem webových aplikací v ASP.NET a počítačovou bezpečností.

Je autorem několika stovek odborných článků v mnoha médiích a spoluautorem knihy o datových schránkách a eGovernmentu.

Kromě toho je služebně nejstarším českým držitelem titulu Microsoft MVP (Most Valuable Professional), který obhajuje již od roku 2004.